kartan.uppsala.se har stängts ned vid årsskiftet 2017/18 och är ersatt av ett nytt kartverktyg:

Länk till nya kommunkartan